FOTOĞRAF SOKAKTA NEDİR? WHAT IS FOTOĞRAF SOKAKTA?
Çalıştığımız firmalar ve merak ettiğimiz tüm ürünleri YouTube kanalımızda inceliyoruz. Ayrıca bu kanalda ürünler hakkında rehber videolar hazırlıyoruz. For the companies we work for and all the products we are curious to review on our YouTube channel. We also prepare tutorial videos about products on this channel.
Marka elçisi ve partner olduğumuz firmaların sosyal medya hesaplarında yayınlanmak üzere video içerikleri hazırlıyoruz. We prepare video content to be published in the social media accounts of brand ambassador and partner companies.
Çalıştığımız markalar için her ay canlı yayınlar veya etkinlikler düzenleyerek, ürünler hakkında bilgi ve eğitim veriyoruz. We organize live stream or offline events every month for the brands we work with and provide information and training on the products.
İstanbul içi; hem yeni yerlerde fotoğraf çekmek hem de farklı çekim yöntemleri öğrenmek için şehir içi gezileri düzenliyoruz. Inside of Istanbul; we organize city trips both to shoot pictures in new places and to learn different shooting methods.