FOTOĞRAF SOKAKTA NEDİR? MERAK EDİYOR MUSUNUZ? WHAT IS FOTOĞRAF SOKAKTA? ARE YOU CURIOUS?
Çalıştığımız firmalar ve merak ettiğimiz tüm ürünleri YouTube kanalımızda inceliyoruz. Ayrıca bu kanalda ürünler hakkında rehber videolar hazırlıyoruz. For the companies we work for and all the products we are curious to review on our YouTube channel. We also prepare guide videos about products on this channel.
Marka elçisi ve partner olduğumuz firmaların sosyal medya hesaplarında yayınlanmak üzere video içerikleri hazırlıyoruz. We prepare video content to be published in the social media accounts of brand ambassador and partner companies.
Çalıştığımız markalar için her ay canlı yayınlar veya etkinlikler düzenleyerek, ürünler hakkında bilgi ve eğitim veriyoruz. We organize live broadcasts or events every month for the brands we work with and provide information and training on the products.
İstanbul içi; hem yeni yerlerde fotoğraf çekmek hem de farklı çekim yöntemleri öğrenmek için şehir içi gezileri düzenliyoruz. Inside of Istanbul; we organize city trips both to take pictures in new places and to learn different shooting methods.